left banner
right banner
Menu

Αιτήσεις για έως 20 θέσεις εργατών για 5 ημερομίσθια τον Ιούλιο στο Δήμο Μουζακίου

Αιτήσεις για πρόσληψη έως 20 εργατων για πέντε ημερομίσθια μέσα στο μήνα Ιούλιο, δέχεται έως την Πέμπτη 20 Ιουλίου ο Δήμος Μουζακίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εργατικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε ανάγκες του ∆ήµoυ και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων.

Οι αιτήσεις γίνονται στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραϊσκάκη 1, Μουζάκι)

1. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Μουζακίου).

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 07:30 - 14:00, τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., (Τηλέφωνα: 24453 50119)

επιστροφή στην κορυφή