Αρχείο εκλογών

 

Περιφερειακές εκλογές 2010 - Νομός Καρδίτσας

7ης & 14ης Νοεμβρίου (Συγκεντρωτικά)

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Δημοτικές εκλογές 2010 7ης & 14ης Νοεμβρίου

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Βουλευτικές εκλογές 2012

6ης Μαΐου 2012

17ης Ιουνίου 2012

Περιφερειακές εκλογές 2014 - 18η Μαΐου - Νομός Καρδίτσας

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Σταυροδοσία υποψηφίων της 18ης Μαΐου 2014

Περιφερειακές εκλογές 2014 - 25η Μαΐου - Νομός Καρδίτσας

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Αναλυτικό ανά εκλογικό τμήμα

Δημοτικές εκλογές 2014 - 18η Μαΐου

Σταυροδοσία στο Δήμο Αργιθέας

Σταυροδοσία στο Δήμο Καρδίτσας

Σταυροδοσία στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Σταυροδοσία στο Δήμο Μουζακίου

Σταυροδοσία στο Δήμο Παλαμά

Σταυροδοσία στο Δήμο Σοφάδων

Δημοτικές εκλογές 2014 - 25η Μαΐου

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Ευρωεκλογές 2014

25η Μαΐου 2014

Βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου 2015

25η Ιανουαρίου 2015

Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015

20η Σεπτεμβρίου 2015

Δημοτικές εκλογές 2019 - 26η Μαΐου

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σοφάδων

Περιφερειακές εκλογές 2019 - 26η Μαΐου

Συγκεντρωτικό και αναλυτικό

Ευρωεκλογές 2019 - 26η Μαΐου

Συγκεντρωτικό και αναλυτικό

επιστροφή στην κορυφή