.
.
.
.
.

1 συμβασιούχο θα προσλάβει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Κύριο

1 συμβασιούχο θα προσλάβει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
.

Σε πρόσληψη ενός συμβασιούχου προχωρά ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο πλαίσιο κάλυψης κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή στις 18 και 19/09/2020 και των νέων κατολισθήσεων και προβλημάτων που προκύπτουν με κάθε νεροποντή.

Η πρόσληψη όπως καταγράφει το KarditsaLive.Net θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα και με τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις.

Ο αριθμός και η ειδικότητα του απαιτούμενου έκτακτου προσωπικού ειναι:

-1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

4. Άδεια χειριστού Μηχανήματος Έργου

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ελλείψει ενδιαφερομένων μονίμων κατοίκων μπορούν να προσληφθούν οι έχοντες τα λοιπά δικαιολογητικά.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Προκειμένου για αλλοδαπούς, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52226) μέχρι την Πέμπτη 09/12/2021 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

Για τις λεπτομέρειες προκήρυξης δείτε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις2 Δεκεμβρίου 2021, 19:43
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ