.
.
..

Αιτήσεις για έως 20 θέσεις εργατών για 5 ημερομίσθια τον Μάιο στο Δήμο Μουζακίου

Αιτήσεις για έως 20 θέσεις εργατών για 5 ημερομίσθια τον Μάιο στο Δήμο Μουζακίου

. sveronis panagiotis

Αιτήσεις για πρόσληψη έως 20 εργατών για πέντε ημερομίσθια μέσα στο μήνα Μάιο, δέχεται έως 15 Μαΐου ο Δήμος Μουζακίου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εργατικό προσωπικό ηλικίας 18-65 ετών, για να απασχοληθούν σε ανάγκες που συνδέονται µε εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης σε µικρή έκταση με τσιμέντο και όπου υπάρχουν ανάλογες ανάγκες του ∆ήµου και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων.

Οι αιτήσεις γίνονται στο Τµήµα Προσωπικού (∆ηµαρχείο, Καραϊσκάκη 1, Μουζάκι)

1. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Μουζακίου).

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα - Παρασκευή) και ώρες από 08:00 - 14:00, τµήµα προσωπικού, κ. Τσιρογιάννης Θ., (Τηλέφωνα: 24453 50119)

.

 

Τελευταία τροποποίηση στις10 Μαΐου 2019, 08:25
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ