.
.
.

Έργα 300.000 ευρώ σε Φανάρι και Κανάλια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα LEADER Κύριο

Έργα 300.000 ευρώ σε Φανάρι και Κανάλια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα LEADER

...

Δύο ακόμη έργα του Δήμου Μουζακίου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER.


Αφορούν την ανάπλαση κεντρικής οδού Φαναρίου (154.700 Ευρώ) και την "Ανάπλαση όψεων και αλλαγής χρήσης του κτιρίου του πνευματικού κέντρου οικισμού Καναλίων" (141.713 Ευρώ)

Πρόκειται για έργα που είχε ωριμάσει ο πρώην Δήμος Ιθώμης και τώρα η Επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος εξέδωσε την Απόφαση έγκρισης πράξης.

Η ΑΝ.ΚΑ. με έγγραφό της προς το Δήμο Μουζακίου ενημερώνει σχετικά τα παρακάτω:

«Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ L) κατά τη συνεδρίασή της την 13η Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 11 της Κ.Υ.Α. 401/10-03-2010, αφού έλαβε υπόψη της :

•Την Οριστική Επικύρωση του πίνακα κατάταξης της δράσης L322-1 (αριθ. 1α/13-07-2011 απόφασή ΕΔΠ L).

•το γεγονός ότι μετά την αριθ. Πρωτ. 10699/03-10-2011 απόφαση 1ης τροποποίησης του Τοπικού Προγράμματος και των χρηματοδοτικών πινάκων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης επαρκεί για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής σας πρότασης.

Αποφάσισε :
- Tην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Πράξης (αριθ. 1β/13-10-2011 απόφαση ΕΔΠ L) στη δράση L322-1 του Μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος LEADER για το έργο με τα
κάτωθι στοιχεία:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ : «ΛΙΘΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 154.700,00 €
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 154.700,00 €
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 €
Για το έργο, η ΟΤΔ έχει ήδη υποβάλει Τεχνικό Δελτίο στην ΕΥΕ ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Ένταξης/ Χρηματοδότησης. Η Απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης θα σας αποσταλεί με επιστολή η οποία θα περιλαμβάνει συνημμένα το σχέδιο σύμβασης καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υπογραφή της. Το χρονικό διάστημα από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / Χρηματοδότησης και την υπογραφή της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Επίσης η ΑΝΚΑ ενημέρωσε το Δήμο Μουζακίου και για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Πράξης (αριθ. 1γ/13-10-2011 απόφαση ΕΔΠ L) στη δράση L322-2 του Μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος LEADER για το έργο με τα κάτωθι στοιχεία:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ»
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 141.713,50 €
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 141.713,50 €
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 €
Και γι’ αυτό το έργο ισχύουν οι ίδιοι όροι με το προηγούμενο.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός για την ευτυχή εξέλιξη που είχαν τα δύο έργα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Φαναρίου και Καναλίων και ευχαρίστησε τον πρώην Δήμο Ιθώμης για την ετοιμότητά του και την πληρότητα των φακέλων.

.

Τελευταία τροποποίηση στις7 Νοεμβρίου 2011, 14:16
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ