.
.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός συμβασιούχου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας Κύριο

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός συμβασιούχου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

sveronis panagiotis

Στην πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 5 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Η πρόσληψη αφορά την ειδικότητα Δ.Ε. Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43132-Καρδίτσα, υπόψη κου Κωνσταντίνου Γαλάζιου ή κας Νικολέττας Ορφανιώτου, τηλ. επικοινωνίας 24410-61564).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της θέσης εδώ.

.

 

επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ