.
.
.
.
.

Ιανός: Αποζημιώσεις σε 8 δικαιούχους για λειτουργικούς αλλά αδήλωτους υπόγειους - ημιυπόγειους χώρους κύριας κατοικίας Κύριο

Ιανός: Αποζημιώσεις σε 8 δικαιούχους για λειτουργικούς αλλά αδήλωτους υπόγειους - ημιυπόγειους χώρους κύριας κατοικίας
.

Οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των …πρώτων βιοτικών αναγκών (600€) -15 και πλέον μήνες μετά τον Ιανό…- και επιπρόσθετα για την αντικατάσταση οικοσκευής στην κύρια κατοικία τους (με τον προβλεπόμενο τρόπο υπολογισμού) θα λάβουν, 8 ιδιοκτήτες κατοικιών στην Καρδίτσα, των οποίων στην θεομηνία της 18ης Σεπτεμβρίου του 2020 πλημμύρισαν υπόγειοι ή ημιυπόγειοι χώροι, οι οποίο όμως δεν ήταν δηλωμένοι στα φορολογικά τους στοιχεία (Ε1 και Ε9).

 

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασ. Τσιάκος έπειτα από τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στις 20/1 και 29/12 του 2021, και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφαση  της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 Ν. Μαγνησίας- Ν. Καρδίτσας που δικαίωσε ιδιοκτήτη κατοικίας με ανάλογα χαρακτηριστικά, ο οποίος προσέφυγε κατά της αρχικής απόφασης, με την οποία δεν κρινόταν δικαιούχος των παραπάνω οικονομικών ενισχύσεων.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 και η αρχική θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας «άνοιξε το δρόμο» για να χορηγηθούν οι παραπάνω αποζημιώσεις και σε άλλους ιδιοκτήτες πληγέντων κατοικιών για ζημιές σε αδήλωτους υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους, καθώς οι τριμελείς επιτροπές δημοτικών υπαλλήλων που είχαν καταγράψει σχετικές περιπτώσεις στηριγμένες πλέον στις παραπάνω εξελίξεις έκαναν τελικά θετικές εισηγήσεις για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων.

Μια όμως από τις επιτροπές, η οποία είχε καταγράψει τις συγκεκριμένες 8 κατοικίες δεν αναθεώρησε την αρχική της άποψη εμμένοντας στην θέση της ότι το ΦΕΚ1699/16-5-2019 - Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στις προϋποθέσεις για την παροχή κοινωνικής προστασίας δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις  και η ισχύς του δεν μπορεί να αναιρεθεί  από την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ή από την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και με βάση αυτό το σκεπτικό η εισήγηση που έκανε στις 11/8/2021 για τις εν λόγω περιπτώσεις ήταν αρνητική για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

Το σκεπτικό των αποφάσεων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων

Στο σκεπτικό των αποφάσεων του Δημάρχου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων της ΚΥΑ33862/6-5-2019, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ59766/21-9-2020 και της γνωμοδότησης της Ν.Υ του Δήμου Καρδίτσας, προκύπτει ότι η Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή και οικοσκευής. Ο όρος «κύρια κατοικία», όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία (υπ’αριθ.33862/ τεύχος Β/ ΦΕΚ1699/16-5-2019 κοινή Υπουργική Απόφαση), που αφορά στις προϋποθέσεις για την παροχή κοινωνικής προστασίας, έχει την έννοια του «χώρου» ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης των οικογενειών και πουθενά δεν γίνεται αναφορά για το υψομετρικό του επίπεδο, όπως π.χ οι υπόγειοι χώροι…»

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 6 από τις 8 κατοικίες είχαν υπόγειους χώρους και οι 2 ημιυπόγειους, όπου η επιτροπή του τομέα στον οποίο ανήκαν, κατά την αυτοψία της διαπίστωσε ότι υπήρχαν οικοσκευές ή ήταν ενοποιημένοι με το ισόγειο τμήμα της κατοικίας με εσωτερικές σκάλες ή ήταν  λειτουργικά εξαρτημένοι της κατοικίας με οικοσκευή, διαπιστώσεις που όπως αναφέρεται στο σκεπτικό των αποφάσεων  ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής, περαιτέρω όμως ο ισχυρισμός της ότι αυτό δεν προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε9, -οι χώροι δηλαδή αυτοί είναι αδήλωτοι, - έχει μόνο αποδεικτική αξία ως προς την κυριότητα του αιτούντος αποζημίωση, που στις προκείμενες περιπτώσεις αποδεικνύεται σε συνδυασμό είτε με την άδεια της οικοδομής και τις κατόψεις ορόφων όπου φαινόταν η ύπαρξη εσωτερικής σκάλας είτε και μόνο από την αυτοψία της επιτροπής και τη διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος ότι… υπάρχει εσωτερική σκάλα ή ότι ο χώρος είναι πράγματι ενιαίος με την κατοικία και λειτουργικά εξαρτώμενος από αυτή.

Κωστής Κριτσιάνης


 

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις ακολούθως:

Απόφαση 6/2022

Απόφαση 7/2022

Απόφαση 8/2022

Απόφαση 9/2022

Απόφαση 10/2022

Απόφαση 11/2022

Απόφαση 12/2022

Απόφαση 13/2022

φώτο αρχείου

επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ