.
.
.
.
.

8 συμβασιούχους θα προσλάβει το επόμενο διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων Κύριο

8 συμβασιούχους θα προσλάβει το επόμενο διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων
.

Στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων αναγκών θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων μετά από σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα θα προσληφθούν 8 Υ.Ε. ή Δ.Ε. Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι:
-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μη υπερβαίνουν το 65ο
-Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
-Αίτηση (να αναφέρεται ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρ. Μητρ. ΕΦΚΑ)
-Φωτοτυπία των δύο όψεων ταυτότητας
-Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
-Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υπηρεσιακή αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του ν.3584/2007, άρθρα 11 έως 17 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία)
-Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με απασχόληση του υποψηφίου κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία)

Τελευταία τροποποίηση στις15 Ιανουαρίου 2022, 10:17
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ