.
.
..

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Λίμνης Πλαστήρα τη Μεγάλη Τρίτη (23/4)

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Λίμνης Πλαστήρα τη Μεγάλη Τρίτη (23/4)

. sveronis panagiotis

Διπλή συνεδρίαση (ειδική και τακτική) για το Δημοτικό Συμβούλιο Λίμνης Πλαστήρα τη Μεγάλη Τρίτη (23/4).

 

Ειδικότερα:

Για τις 16:00 έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017" με εισηγητή το Δήμαρχος Λ. Πλαστήρα.

Ακολούθως στις 17:00 έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου-Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028». (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών, του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση». (Εισηγητής: κος Γώγουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση ασύρματης κεραίας σταθερού δικτύου Cosmote στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου της Τ.Κ. Λαμπερού. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Β' κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών και έργων. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου. (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2019. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 62/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 63/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 199/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 22/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη φιλοτέχνηση μνημείου για τον σμηναγό Γεώργιο Μπαλταδώρο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης και καθορισμό του ετήσιου μισθώματος. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παΐση Δημητρίου για παραχώρηση χώρου και εξοπλισμού στο Δημαρχείο για την εξυπηρέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας " Φιλική εταιρία λίμνης Πλαστήρα ΙΚΕ" για εκμίσθωση γηπέδων. (Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Νικολαΐδου Ελένης του Νικολάου σχετικά με χορήγηση βεβαίωσης παλαιότητας αγροτεμαχίου. (Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

.

 

επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ