.
.
..

Δημοπρατήθηκε το έργο «αποπεράτωση διευθέτησης ρέματος Γκιώνας» Μουζακίου Κύριο

Δημοπρατήθηκε το έργο «αποπεράτωση  διευθέτησης ρέματος Γκιώνας»  Μουζακίου

. sveronis panagiotis

Δημοπρατήθηκε από το Δήμο Μουζακίου το έργο «αποπεράτωση διευθέτησης ρέματος Γκιώνας»  συνολικού προϋπολογισμού 544.000 ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.

Με το παρόν έργο προτείνονται παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τους υδραυλικούς υπολογισμούς της παραπάνω μελέτης, που προβλέπουν επαρκή διατομή διευθέτησης διαστάσεων 2,00Χ1,70 με διατήρηση ελάχιστης κατά μήκος κλίσης 7,96  ‰.

.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις για την διευθέτηση θα αφορούν:

·         Αντικατάσταση του σωληνωτού οχετού στο τμήμα Δ77 – Δ69 με νέο κιβωτοειδή οχετό 2,00Χ1,70 από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας     C 16/20 και πάχος τοιχίων 0,25μ

·         Κατασκευή τμήματος συναρμογής στο τμήμα Δ78 – Δ77 για μετάβαση από το ένα είδος διατομής στο επόμενο

·         Εκβάθυνση της υφιστάμενης χωμάτινης τάφρου στο τμήμα Δ50 – Δ40 με μέσο πλάτος πυθμένα 1,50μ

·         Αντικατάσταση του υφιστάμενου σωληνωτού οχετού Φ1000 στο τμήμα Δ40 – Δ38, με χωμάτινη τάφρο τραπεζοειδούς διατομής με μέσο πλάτος πυθμένα 1,50μ

·         Κατασκευή έργου εισόδου στο τμήμα Δ38 – Δ37α για την συγκράτηση φερτών υλικών της χωμάτινης τάφρου, που περιλαμβάνει υπερχειλιστή ανάντη για μείωση των ταχυτήτων, λεκάνη ηρεμίας με ελάχιστη κλίση και υπερχειλιστή κατάντη πριν τη μετάβαση στην ανοικτή διατομή

·         Αντικατάσταση του σωληνωτού οχετού στο τμήμα Δ37α – Δ37 με νέο κιβωτοειδή οχετό 2,00Χ1,70 από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C 16/20 και πάχος τοιχίων 0,25μ

·         Αντικατάσταση του σωληνωτού οχετού στο τμήμα Δ37 – Δ17 με νέο κιβωτοειδή οχετό 2,00Χ1,70 από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 και πάχος τοιχίων 0,25μ

Επίσης θα απαιτηθούν οι παρακάτω γενικές εργασίες:

1.      Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος κυρίως γη για την τοποθέτηση των οχετών.

2.      Διαμόρφωση του πυθμένα του ορύγματος και επίστρωσή του με μια συμπιεσμένη στρώση θραυστού υλικού λατομείου, η οποία θα είναι η επιφάνεια έδρασης του οχετού

3.      Επίχωση των ορυγμάτων με αμμοχάλικο ποταμού και υλικών εκσκαφής

4.      Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων όπου απαιτείται

Το παραπάνω έργο είναι συνέχεια του έργου της διευθέτησης των υδατορεμάτων του Μουζακίου προϋπολογισμού 1.856.400 ΕΥΡΩ που αφορούσε την προστασία της πόλης του Μουζακίου από πλημμυρικά φαινόμενα, διότι με την άναρχη δόμηση που επικράτησε στο παρελθόν έχουν «κλείσει» όλα τα ρέματα που οδηγούσαν από το βουνό ανάντι της πόλης τα νερά στον Πάμισο ποταμό ο κίνδυνος πλημμυρών ήταν διαρκής μέσα στον αστικό ιστό.

«Νοιώθω μεγάλη ικανοποίηση που ο Δήμος Μουζακίου κατάφερε να εντάξει ένα επιπλέον έργο στο ΕΣΠΑ γεγονός που πιστοποιεί την ετοιμότητά μας και την επιχειρησιακή μας επάρκεια. Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας είναι καθοριστικό για τη θωράκιση της πόλης του Μουζακίου και πλέον θα εκλείψουν τα προβλήματα που παρατηρούνταν μετά από κάθε νεροποντή.» τόνισε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός.

 

 

 

.

 

Τελευταία τροποποίηση στις1 Νοεμβρίου 2011, 13:53
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ